Current EXHIBITION

EXHIBITIONS
April 22nd - June 4th 2023
Laila Svensgaard and Anna Taina   >>  Read

 

We live here

KUNSTPAKHUSET / Lille Torv 5 / 7430 Ikast / Denmark
Phone: +45 23 11 10 19 / info@kunstpakhuset.dk 

OPENING HOURS: Thursday to Sunday 12-16

 

 

Club Membership

Information only available in Danish at the moment.Bestyrelsen for Foreningen KUNSTPAKHUSETs Venner:
Line Huus (tv), Anette Tjærby, Anette Juhl Ternholt-Pedersen og Jytte Gottlieb (former member)Om venneforeningen

På en stiftende generalforsamling 7. december 2010 oprettede KUNSTPAKHUSET S/I en ny venneforening. Den ny venneforening med navnet "Foreningen KUNSTPAKHUSETs Venner" har en demokratisk valgt bestyrelse på fem medlemmer, - samt egne vedtægter. Bestyrelsens formand har plads i Kunstpakhuset S/I’s bestyrelse. Den ny venneforening skal være med til at øge aktivitetsniveauet, medlemsengagementet og indflydelsen i KUNSTPAKHUSET.

Opgaver

Foreningen - og dens bestyrelse - skal blandt andet foreslå og forestå arrangementer henvendt til vores medlemmer. Disse arrangementer skal være et bredspektret supplement til husets udstillinger og øvrige kulturelle arrangementer. Det kan for eksempel være arrangement målrettet børnefamilier eller arrangementer med særlig lokal interesse. Bestyrelsen skal også komme med forslag til Kunstpakhusets bestyrelse samt udstillingsudvalget.

Kontingent

Kontingentet 2021 for medlemsskab af venneforeningen er 200 kr. pr. person og firmaer 400 kr.
Beløbet bedes indbetalt på vores konto i Handelsbanken Ikast: 7641 2028987 
Husk at påføre indbetalingen dit navn.
Og husk at meddele Kunstpakhuset din e-mail adresse med henblik på e-invitationer og nyhedsbreve.


Hvilke fordele giver et medlemskab

-  Du modtager ferniseringsindbydelse (elektronisk) til alle KUNSTPAKHUSETS udstillinger.
-  Du modtager hver måned nyhedsbrev (elektronisk) om husets udstillinger og øvrige aktiviteter.
-  Du får 10 pct. rabat ved kunstkøb fra vores udstillinger.
-  Du får rabat på entreen til udvalgte foredrag og arrangementer i KUNSTPAKHUSET.
-  Du kan deltage i arrangementer eksklusivt for medlemmer.
-  Du får rabat på entreen til udvalgte foredrag og arrangementer på museerne Carl-Henning Pedersen og
   Else Alfelts Museum og HEART i Herning.
- Du får 10 pct. rabat på HEARTClub-medlemskab på HEART
   (* HEARTClub-medlemmer får ditto rabat på medlemskab af Foreningen KUNSTPAKHUSETs Venner).

Medlemmer af bestyrelsen

Formand:
Anette Juhl Ternholt-Pedersen, Ikast 
Mobil: 22866847 / E-mail: anettejtp@gmail.com

Næstformand og sekretær:
Anette Tjærby, Ikast

Kasserer:
Line Huus, Ikast

Suppleant:
Jytte Gottlieb, Brande