Aktuel udstilling 

Isop `KIN´

20. april - 2. juni 2024          >>

Her bor vi

KUNSTPAKHUSET / Lille Torv 5 (ved stationen) /
7430 Ikast / Tlf. 23 11 10 19 / info@kunstpakhuset.dk

Åbent: torsdag-søndag 12-16 / Entré: gratis

 

aktuel udstilling 

20. april - 2. juni 2024

KIN

Isop (Line Thastum og Sissel Thastum) 

I medspil og modspil med videnskabelige metoder og viden, bevæger udstillingen KIN sig gennem en undersøgende rejse, som både er faktuel og poetisk. Kunstnerduoen Isops intentionen er at skabe sanselige oplevelser og refleksion. Både over menneskets påvirkning af naturen og over værdien og nødvendigheden af at se os selv som knyttet og forbundet til naturen og andre arter. Gennem kunsten bidrager Isop til at skabe et etisk kompas foren mere bæredygtig måde at leve på.

Biokrystallisering

I udstillingens første rum, møder man blandt andet kunstnerisk fortolkede biokrystalinske billeder af cyanobakterier, lav, mos, brændenælde, torsk og menneske. Billederne afspejler den videnskabelige biokrystalliseringsteknik, hvor organiske væsker fra de forskellige arter tilsættes en opløsning af kobberklorid (som er giftig for levende organismer). Herved dannes der krystallinske billeder, som viser de forskellige væskers – og dermed de forskellige arters vitalitet og kraft til at danne individuelle former i ”kampen” mod kobberkloriden.

Isop, Biokrystallisation, lav, fotografi, 60 x 60 cm, 2018. 

Tid, adskillelse og forbindelser

Mens værkerne i det første rum i høj grad tager afsæt i menneskers videnskabelige fortolkning af forskellige arter og deres evolutionære historie, rækker værkerne og digtene dybere og mere filosofisk og sanseligt ind i tiden og alt levendes relation til hinanden i udstillingens andet rum. Store fotografiske værker og videoinstallationer spiller sammen med digte der udfolder sig omkring temaer som tid, adskillelse og forbindelser. 

Isop,Untitled, analog fotografi, sort/ hvid, 150 x 100 cm, 2023. 

“Forbindelser” - en kunstnerisk brugsbog

I forbindelse med udstillingen udgiver Isop bogen “Forbindelser”. Bogen er en visuel og poetisk sproglig bevægelse, en guide, et redskab og et vindue til modtagerens indre og ydre sanselighed. Den indeholder digte og billeder, samt inspiration til fordybelse og naturnærhed. Bogen er tænkt som en mulighed for fordybelse i udstillingens temaer, som indgang til forståelse og empati for naturen og andre arter, som støtte til at eksistere i en tid med tab af natur og biodiversitet, klima- og miljøkriser og som incitament til bæredygtig forandring.

Isop er en dansk kunstnerduo bestående af Line og Sissel Thastum. Centralt ideres kunstneriske praksis er kunstens sansende, legende, søgende, reflekterende og kritiske styrke som en udviklende værdi i samfundet. Tematisk arbejder Isop primært med de globale økologiske kriser, og menneskers forståelse af og relation til den natur vi er en del af. Isop udforsker disse temaer i samspillet mellem det skrevne ord, fotografi, installation og video. Og har siden 2013 skabt kunstneriske projekter i Danmark, Skandinavien og internationalt. Et vigtigt element i Isops virke er at sikre at deres praksis har mindst mulig indvirkning på natur, miljø og klima.

Udstillingen er støttet af: Statens Kunstfond, Midtjysk Skole- og Kulturfond, Ege Fonden, Den Jyske Sparekasses Støttefond, Spar Nord Fonden, Oda og Hans Svenningsens Fond, I.F. Lemvigh Müllers Fond og Ikast-Brande Kommune.