Aktuel udstilling 

26. sept. - 1. nov. 2020
"Living in a sci-fi future, just without all the cool sci-fi stuff" -
Arngrímur Borgthórsson, Maja Gade Christensen & Anne Skole Overgaard   
>>


AFLYST -  "INSIDE 2020"   >>
AFLYST - "TIL KANTEN"   >>

 

Her bor vi

KUNSTPAKHUSET / Lille Torv 5 (ved stationen) /
7430 Ikast / Tlf. 23 11 10 19 / info@kunstpakhuset.dk

Åbent: torsdag-søndag 12-16 / Entré: gratis

 

TIL KANTEN


AFLYSNING // UDSÆTTELSE AF TIL KANTEN

Med den aktuelle usikre corona-situation er KUNSTPAKHUSET desværre nødsaget til udsætte/aflyse TIL KANTEN og INSIDE 2020; - årets to åbne censureringer og de tilknyttede udstillinger.

Det er vigtigt for os at af alle gældende restriktioner og sundhedsfaglige regler overholdes. Vi vurderer det vil være særdeles vanskeligt at overholde og kontrollere gældende restriktioner i de to censurerings-events, hvor mange forskellige mennesker fra mange forskellige lokaliteter mødes. Derfor aflysningen og udsættelsen. Vi håber at kunne vende stærkt tilbage med nye spændende censureringer i 2022.

Har du tilmeldt dig og indbetalt deltagergebyr til INSIDE eller TIL KANTEN da kontakter vi dig. Eller du kan kontakte os mail: info@kunstpakhuset.dk
Vi refunderer naturligvis dit gebyr; - vi skal blot have oplyst hvorvidt det skal refunderes via netbank eller MobilePay. Og vi returnerer alle fremsendte fotos stilet til TIL KANTEN.

 DEN CENSUREREDE FOTOUDSTILLING "TIL KANTEN"


ÅBEN CENSURERING: 

Dommernes arbejde er åben for publikum - alle er velkomne:
Søndag d. 27. september 2020, kl. 13-17.
Dørene åbnes kl. 12. Her er mulighed for at købe kaffe, brød og snacks.


KUNSTPAKHUSET arrangerer den censurerede fotoudstilling med titlen "Til kanten...", hvor de antagne fotografier udstilles i KUNSTPAKHUSET i perioden 3. oktober - 1. november 2020

Det er femtee gang, at fotoudstillingen gennemføres.


Deltagerbetingelser

Alle kan deltage undtagen ansatte og bestyrelsen på KUNSTPAKHUSET.

Hver deltager kan maksimalt indsende 4 billeder.
En serie gælder for ét billede og må maksimalt indeholde 4 billeder.
Det vil sige, at man f.eks. kan indsende 2 enkeltbilleder og 2 serier a´ 4 billeder.

Der accepteres kun billeder monteret enten i passepartout eller på tyndt støttekarton (max. 5 mm i tykkelse) og med nøjagtige udvendige mål på: enten 40 x 50 cm eller 50 x 60 cm. Til udstillingen monteres de antagne billeder i sorte aluminiumsrammer uden glas.
Billeder i elektronisk form accepteres ikke.

Bag på hvert billede skal angives fotografens navn, adresse, tlf. nr. og e-mail, evt. titel og gerne salgspris..
For seriers vedkommende angives også rækkefølgen.
KUNSTPAKHUSET tager ikke nogen provision af et salg, men der opkræves et salgsgebyr på 100 kr. pr. solgt værk.
De personlige oplysninger, der opgives til KUNSTPAKHUSET, behandles fortroligt og bliver ikke udleveret til 3. part.

KUNSTPAKHUSET forbeholder sig retten til ikke at acceptere billeder, der kan betragtes som anstødelige eller ikke opfylder kravene om mærkning, mål og deltagergebyr.


Dommerkomité

Billederne udvælges af en dommerkomité, der suverænt afgør hvilke billeder, der skal antages til udstillingen. Bedømmelsen foregår neutralt, og dommerkomitéen får derfor ikke oplyst navnene på deltagerne. Dommerkomitéen har ret til at reducere antallet af billeder i en serie, såfremt man finder det nødvendigt.

Dommerkomitéen består af:
Ragne Sigmond, Underviser på Medieskolerne og fotograf  
Carsten Ingemann,Fotograf og visuel artist
Ole Akhøj, Fotograf


Indsendelsesfrist og deltagergebyr
Billederne skal være KUNSTPAKHUSET, Lilletorv 5, 7430 Ikast i hænde senest fredag den 11. september 2020

For hver deltagende fotograf opkræves der et deltagergebyr på kr. 250,-.
Omkostninger i forbindelse med overførsel af deltagergebyr afholdes af deltageren. Beløbet skal være indbetalt på KUNSTPAKHUSETs konto i
Handelsbanken, Ikast:  7641 - 1014210 eller MobilePay 94 99 88 senest fredag den 11. september 2020
Indbetalingen mærkes: "Til kanten" samt fotografens navn og adresse.


KUNSTPAKHUSETs rettigheder

KUNSTPAKHUSET forbeholder sig retten til brug og offentliggørelse af de antagne billeder uden ydelse af vederlag. Det vil sige til brug for selve udstillingen, pressemateriale, hjemmeside eller andet materiale i digitalt eller trykt form, som KUNSTPAKHUSET vil anvende til at promovere udstillingen. Fotografen vil blive krediteret i de anvendte medier. Ved indsendelse af billeder til udstillingen accepterer fotografen de gældende regler for deltagelse.


Ophavsret og 3. part

Såfremt der er personer på billederne, skal disse personer have afgivet accept til at fotoet indsendes og eventuelt offentliggøres.
Eventuelle erstatningskrav rettet mod KUNSTPAKHUSET på grund af billeder, der ikke overholder ophavsret eller regler for offentliggørelse, vil blive videresendt til den fotograf, der måtte have krænket 3. parts rettigheder.


Information om antagelse

Information om Antagelse eller ikke-antagelse oplyses via KUNSTPAKHUSETS hjemmeside og  FB-side.
Navnene på antagne fotografer offentliggøres på KUNSTPAKHUSETs hjemmeside og FB-side mandag d. 28.september..


Forsikring

Kun billeder, der er antaget, forsikres i udstillingsperioden. Fremsendes billederne via post eller fragt, bør fotografen selv tegne forsikring. Alle indleverede fotografier behandles med yderste forsigtighed; men KUNSTPAKHUSET står ikke til ansvar for eventuelt beskadigelse af indsendte billeder.


Præmier

Dommerkomitéen uddeler følgende præmier til de billeder, som dommerne mener at dække udstillingstitlen "Til kanten..." på bedste måde:

-  Bedste foto præmieres med 2.000 kr
-  Hver dommer tildeler et fotografi 1 stk. galleritryk 40x60 cm sponsoreret af www.pixum.dk.
-  Hver dommer kan tildele et fotografi et dommerdiplom for nytænkende og anderledes fotografi. 

 

Afhentning af billeder
Ikke-antagne billeder kan afhentes i perioden 3. oktober - 6. december 2020 i KUNSTPAKHUSETs åbningstid: torsdag til søndag, kl. 12.00-16.00.

Efter at udstillingen er slut den 1. noveember 2020 kan de udstillede billeder afhentes på KUNSTPAKHUSET i perioden 7. november - 6. december i KUNSTPAKHUSETs åbningstid: torsdag til søndag, kl. 12.00-16.00.

Ikke afhentede billeder vil blive destrueret efter 6. december 2020, hvis andet ikke er aftalt. 
KUNSTPAKHUSET påtager sig ikke at returnere indsendte billeder..

 
BEMÆRK: Det er også muligt at deltage med fotografier på KUNSTPAKHUSETs censurerede efterårsudstilling "INSIDE 2020" som også antager fotografiske værker - se mere under menuen INSIDE 2020.


Kontaktperson

Har du spørgsmål vedr. censureringen eller tilmeldingen kontakt venligst:
Bente Jensen, kunstnerisk leder, tlf. 2311 1019 / info@kunstpakhuset.dk


SPONSOR:
PIXUM