Aktuel udstilling 

LET´S TALK LIES

22. SEPTEMBER - 29. OKTOBER 2023

   >>

Her bor vi

KUNSTPAKHUSET / Lille Torv 5 (ved stationen) /
7430 Ikast / Tlf. 23 11 10 19 / info@kunstpakhuset.dk

Åbent: torsdag-søndag 12-16 / Entré: gratis

 

TIL KANTEN - 2022

 

"Til kanten" - den censurerede fotoudstilling

KUNSTPAKHUSET i Ikast arrangerer den censurerede fotoudstilling med titlen "Til kanten...", hvor de antagne fotografier udstilles i KUNSTPAKHUSET i perioden 18. juni - 17. juli 2022.
Det er femte gang, at fotoudstillingen gennemføres.

Deltagerbetingelser


Alle kan deltage undtagen ansatte og bestyrelsen på KUNSTPAKHUSET.
Hver deltager kan maksimalt indsende 4 billeder.
En serie gælder for ét billede og må maksimalt indeholde 4 billeder.
Det vil sige, at man f.eks. kan indsende 2 enkeltbilleder og 2 serier a´ 4 billeder.

Der accepteres kun billeder monteret enten i passepartout eller på tyndt støttekarton (max. 5 mm i tykkelse) og med nøjagtige udvendige mål på: enten 40 x 50 cm eller 50 x 60 cm. Til udstillingen monteres de antagne billeder i sorte aluminiumsrammer uden glas.
Billeder i elektronisk form accepteres ikke.

Bag på hvert billede skal angives fotografens navn, adresse, tlf. og e-mail, evt. titel og gerne salgspris.
For seriers vedkommende angives også rækkefølgen.
KUNSTPAKHUSET tager ikke nogen provision af et salg, men der opkræves et salgsgebyr på kr. 100,- pr. solgt værk.
De personlige oplysninger, der opgives til KUNSTPAKHUSET, behandles fortroligt og bliver ikke udleveret til 3. part.

KUNSTPAKHUSET forbeholder sig retten til ikke at acceptere billeder, der kan betragtes som anstødelige eller ikke opfylder kravene om mærkning, mål og deltagergebyr.

  

Dommerkomité

Billederne udvælges af en dommerkomité, der suverænt afgør hvilke billeder, der skal antages til udstillingen. Bedømmelsen foregår neutralt, og dommerkomitéen får derfor ikke oplyst navnene på deltagerne. Dommerkomitéen har ret til at reducere antallet af billeder i en serie, hvis man finder det nødvendigt.

Dommerkomitéen består af:
Underviser på Medieskolerne og fotograf, Ragne Sigmond
Fotograf og visuel kunstner, Carsten Ingemann
Fotograf Kennet Havgaard

ÅBEN CENSURERING:
Dommernes arbejde er åben for publikum - alle er velkomne i KUNSTPAKHUSET, Lille Torv 5, Ikast:
Søndag den 12. juni, kl. 13-17, dørene åbnes kl. 12.00.
Der er mulighed for at køb kaffe mv. i JernbaneCaféen - nabo til KUNSTPAKHUSET.

 

Indsendelsesfrist og deltagergebyr


Billederne skal være KUNSTPAKHUSET, Lille Torv 5, 7430 Ikast i hænde senest fredag den 3. juni 2022.
Billederne kan afleveres personligt i KUNSTPAKHUSETs åbningstid: torsdag til søndag, kl. 12.00-16.00 eller sendes. Tilmelding i perioden 15. marts - 3. juni.

For hver deltagende fotograf opkræves der et deltagergebyr på kr. 250,-.
Omkostninger i forbindelse med overførsel af deltagergebyr afholdes af deltageren.
Beløbet skal være indbetalt på KUNSTPAKHUSETs konto i Handelsbanken, konto nr. 7641 10 14 210 eller på MobilePay nr. 94 99 88 senest fredag den 3. juni 2022. Indbetalingen mærkes: "Til kanten" samt fotografens navn og adresse.

Der tages forbehold for ændringer i arrangementet.

 

KUNSTPAKHUSETs rettigheder

KUNSTPAKHUSET forbeholder sig retten til brug og offentliggørelse af de antagne billeder uden ydelse af vederlag. Det vil sige til brug for selve udstillingen, pressemateriale, hjemmeside eller andet materiale i digital eller trykt form, som KUNSTPAKHUSET vil anvende til at promovere udstillingen. Fotografen vil blive krediteret i de anvendte medier. Ved indsendelse af billeder til udstillingen accepterer fotografen de gældende regler for deltagelse.

  

Ophavsret og 3. part


Såfremt, der er personer på billederne, skal disse personer have afgivet accept til at fotoet indsendes og eventuelt offentliggøres.
Eventuelle erstatningskrav rettet mod KUNSTPAKHUSET på grund af billeder, der ikke overholder ophavsret eller regler for offentliggørelse, vil blive videresendt til den fotograf, der måtte have krænket 3. parts rettigheder.

 

Information om antagelse


Deltagerne informeres via e-mail om antagelse eller ikke antagelse af billeder.
Navnene på antagne fotografer offentliggøres på KUNSTPAKHUSETs hjemmeside efter, at udstillingen er åbnet.

 

Forsikring


Kun billeder, der er antaget, forsikres i udstillingsperioden. Fremsendes billederne via post eller fragt, bør fotografen selv tegne forsikring. Alle indleverede fotografier behandles med yderste forsigtighed; men KUNSTPAKHUSET står ikke til ansvar for eventuelle beskadigelser af indsendte billeder.

 

Præmier


Dommerkomitéen uddeler følgende præmier til de billeder, som dommerne mener at dække udstillingstitlen "Til kanten..." på bedste måde:
• Kr. 2.000,- kontant.
• Hver dommer tildeler et fotografi 1 stk. galleritryk 40x60 cm sponsoreret af www.pixum.dk
• Hver dommer kan tildele et fotografi et dommerdiplom for nytænkende og anderledes fotografi.
Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter.

 

Afhentning af billeder

Ikke antagne billeder kan afhentes i perioden 18. juni - 17. juli 2022 i KUNSTPAKHUSETs åbningstid: torsdag til søndag, kl. 12.00-16.00.
Efter at udstillingen er slut den 17. juli 2022 kan de udstillede billeder samt ikke antagne billeder afhentes på KUNSTPAKHUSET i perioden 13. august - 30. oktober 2022 i KUNSTPAKHUSETs åbningstid.

Ikke afhentede billeder vil blive destrueret efter 30. oktober 2022, hvis andet ikke er aftalt.

KUNSTPAKHUSET påtager sig ikke at returnere indsendte billeder.

 

BEMÆRK:

Det er også muligt at deltage med fotografier på KUNSTPAKHUSETs censurerede udstilling "INSIDE 2022" som også antager fotografiske værker - se mere under menuen INSIDE 2022.


Kontaktperson

Har du spørgsmål vedr. censureringen eller tilmeldingen kontakt venligst:
Bente Jensen, kunstnerisk leder, tlf. 2311 1019 / info@kunstpakhuset.dk


SPONSOR:
PIXUM