Aktuel udstilling 

27. april - 2. juni 2019
"Draw A Line Then Cross It"  
Malte Fisker og Astrid marie Christiansen
    
>>

 

Her bor vi

KUNSTPAKHUSET / Lille Torv 5 (ved stationen) /
7430 Ikast / Tlf. 23 11 10 19 / info@kunstpakhuset.dk

Åbent: torsdag-søndag 12-16 / Entré: gratis

 

aktuel udstilling


27. april - 2. juni 2019
Draw A Line Then Cross It
Malte Fisker og Astrid Marie Christiansen”Draw A Line Then Cross It”, er titlen på Malte Fiskers ogAstrid Marie Christiansens udstilling. Titlen refererer til de to kunsneres systematiske og konceptuelle praksisser hvor selvvalgte dogmer og regler følges stringent, meni processen på subtil vis bliver brudt og overskredet.


Værkerne på udstillingen er forenet via en konsekvent konceptuel mission, hvilket man fornemmer i deres underliggende geometri, såvelsom i kompositionens materielle lag. Lige linjer, krydsende striber, positiveog negative former er påført med matematisk præcision. Resultatet er konkreteformer der kropsliggøres i processen og som søger at organisere hvordan visanser rum og tid. Et fællestræk er de formede lærreder der ligger sig et stedimellem maleri og skulptur og sender hilsener til amerikanske kunstnere som Frank Stella og Ellsworth Kelly.


Værkerne er abstrakte og med talrige referencer til maleriets historie, isærden nonfigurative og konkrete tradition, hvor billedet ikke refererer til andetend sig selv og er et selvstændigt objekt i verden. Titlerne henviser dog tiltider til forskellige figurative udgangspunkter og lægger sig et sted i mellemfiguration og abstraktion. Et værk leder til det næste og er alle del af enstørre forståelse.


Beskuerens position spiller i både Fiskers og Christiansens værker en centralrolle, billederne ændrer sig afhængigt af synsvinklen og beskuerens bevægelserbliver en aktiv del af oplevelsen. Det sidste stadie af tilblivelsen er mødetmellem beskuer og værk. 


Se fotos  >>
Omtale (AOIB)  >>  


Støttet af: STATENS KUNSTFOND