Aktuel udstilling 

Udstillingen "[ree-fleks]"
11. august - 16. september    
>>

Om INSIDE 2018   >>
Om TIL KANTEN   >> 

Her bor vi

KUNSTPAKHUSET / Lille Torv 5 (ved stationen) /
7430 Ikast / Tlf. 23 11 10 19 / info@kunstpakhuset.dk

Åbent: torsdag-søndag 12-16 / Entré: gratis

 

aktuel udstilling


11. august - 16. september 2018
[ree-fleks]
Christina Augustesen, Renate Borgen, Hanne G.Grønlund, Hanne Helms,
Hanne Nielsen Kjærsgaard, Ninna Bohn Pedersen, MetteSandfær og Gitte Svendsen.

FERNISERING: Lørdag d. 11. august, kl. 13-16. Alle kunstnerne vil være til stede ved åbningen.
Udstillingen åbnes af Hanne Nielsen Kjærsgaard.
   


Udstillingen [ree-fleks] har som tematisk omdrejningspunkt begrebet spejling. Udstillingen præsenterer 8 samtidskunstnere der arbejder med forskellige medier og praksisser. De kommer omkring en række emner og ideer, som hos den enkelte kunstner er selve bevæggrunden for at virke og for at udtrykke sig visuelt.

- Det er vores sigte med udstillingen, der både spejler noget og spejles ihinanden og af omgivelserne, at vise vores meget forskellige måder at opfatte spejlinger på, ved at reflektere og inddrage dem i forskellige kunstneriske greb. Alle kunstnere har i udstillingen [ree-fleks] arbejdet konkret med temaet spejlinger, hvorfor alle værker er nye, fortæller udstillingens tre kuratorer Renate Borgen, Hanne Helms og Hanne Nielsen Kjærsgaard.

- Det ervores ambition at spejle forskellige følelser og begrebsverdener. Vi hararbejdet med både subjektet og objektet i denne proces, for derigennem at opnå Indsigt og genkendelighed. Vi har med hvert vores udgangspunkt søgt inspirationi naturen, byen, meditation og det levede liv for at beskrive dilemmaer i hurtighed, stemninger, magtbalancer, og tidens gang. På denne måde kommer gentagelse, misforståelse som agent for forståelse, tilpasning, forvrængning og relationer til udtryk i én stor rumlig refleksion. Alt sammen materialiseret i maleri på papir, lærred og mur samt tekstil, skulptur, installation og lysinstallation, forklarer kuratorerne.

Spejling kan forstås som et fysisk begreb, såvel som i overført betydning. Det er i spændingsfeltet mellem disse to forståelser udstillingen [ree-fleks] tager sit afsæt. Det er flersidigheden af refleksionen og spejlingen kunstnerne ønsker at udfolde. De udstillende kunstnere er Christina Augustesen, Renate Borgen, Hanne G.Grønlund, Hanne Helms, Hanne Nielsen Kjærsgaard, Ninna Bohn Pedersen, Mette Sandfær og Gitte Svendsen.

Til udstillingen er udarbejdet kataloget "[ree-fleks]".  

 

Støttet af:
STATENS KUNSTFOND
Grosserer F.L. Foghts Fond


Pressemeddelelse   /   Pressefotos