Aktuel udstilling 

15. august - 20. september 2020
"Da dyret mødte jægereb i skoven - da jægeren mødte dyret i skoven - da skoven mødte dyret i jægeren - En jagthistorie om perception"
Stine Kvam 
  
>>


Info:  INSIDE 2020     >>
TIL KANTEN     >>

 

Her bor vi

KUNSTPAKHUSET / Lille Torv 5 (ved stationen) /
7430 Ikast / Tlf. 23 11 10 19 / info@kunstpakhuset.dk

Åbent: torsdag-søndag 12-16 / Entré: gratis

 

tidligere udstillinger 2020


18. januar - 1. marts 2020 
"UseLess"
Helle Bovbjerg, Lis Rejnert Jensen, Mette Mailund Strong og Lars Waldemar


Udstillingen Use Less udforsker værdien af det unyttige og problematikken med at spare på - genanvende og transformere velkendte og dagligdags materialer som vi i gængs forstand betragter som udtjente. Ubrugelige objekter spilder både plads og tid og netop nu, hvor vi konstant forholder os til klodens ressourcer er Use Less nøgleordene: Spar på ressourcerne, brug så lidt som muligt og genanvend så meget som muligt.

 

FOTOS  (Ferniseringen d. 18. januar)  >>
FOTOS (Artist Talk d. 30. januar)  >>  


Støttet af: STATENS KUNSTFOND 

 7. marts - 19. april 2020 
(Corona-nedlukket 12. marts - 19. april)
"Rådhuset Biblioteket Museet"
Birgitte Ejdrup Kristensen


Birgitte Ejdrup Kristensens udstilling "Rådhudet Biblioteket Museet" præsenterer idé og skitse til hendes kommende murstensskulptur der skal bygges ved stationsområdet i Ikast. Byens borgere bliver via udstillingen og borgerarrangement inviteret ind i projektet og ind i værkets tilblivelse.


FOTOS (Ferniseringen d. 7. marts)  >>
OPBYGGELIG SAMTALE - med  forfatter Tor Nørretranders (11. marts)  >> 
FOTOS fra samtalen  >>
INTERVIEW - Kunsten.nu  >>


Støttet af: STATENS KUNSTFOND 

 13. juni - 2. august 2020

"All Solid melts into Air"
Anne Damgaard og Bente Skjøttgaard


Udstillingen "All Solid melts into Air" viser værker af keramiker Bente Skjøttgaard og beklædningsdesigner Anne Damgaard. Udstillingen har fokus på gensidige inspirationer og modsætninger. Keramiker Bente Skjøttgaard eksperimenterer og udfordrer lerets tyngde til at skabe organiske formationer og strukturer i en stræben efter det vægtløse. Hun arbejder systematisk på det keramiske materiales præmisser men balancerer altid på grænsen for det mulige, og undersøgelserne udvikler sig til noget der minder om store amorfe naturabstraktioner, med masser af glasur. De seneste år har Bente Skjøttgaard, inspireret af skyformationer på himlen forsøgt at ophæve lerets tyngde og give det bevægelse, ved at mime skyers foranderlighed og luftige volumen.

Omtaler:
Ikast-BrandeNyt.dk >>
Kunsten.nu (Billedserie) >>
SVFK.DK >>
FOTOS (fernisering 13. juni) >>


Støttet af
STATENS KUNSTFOND - Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond - Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968 - Midtjydsk Skole- og Kulturfond - Statens Værksteder for Kunst 

 Udstillinger 2019


2. november - 8. december
Parcelhus II
Lotte Agger, Frøns Dryer, Sisse Hoffmann og Heidi Hove


"Parcelhus, II" er en udstilling om parcelhuset som fænomen set gennem 4 kunstneres øjne. Kunstnerne er Lotte Agger, Frøns Dryer, Sisse Hoffmann og Heidi Hove. De har forskellige positioner, - nogle har parcelhuset i deres DNA, andre er udenforstående betragtere. Via forskellige ståsteder og forskellige metoder afdækker de et lille hjørne af fænomenet parcelhus.


FOTOS
Fra fernisering (2. nov)  >>
Fra "Parcelhus kaffe" (16. nov)  >>

OMTALE
Anmeldelse KUNSTAVISEN  >>
Billedserie på IDOART.DK  >> 

 


 
21. september - 27. oktober
"Encuentros fortuitos vs. Tilfældige møder"
Miguel Vega Olivares og Veo Friis Jespersen

 

"Encuentros fortuitos vs. Tilfældige møder" er en dialog udstilling af Miguel Vega Olivares og Veo Friis Jespersen. Deres respektive kunstneriske praksisser og kunstværker er tydeligt væsensforskellige. De arbejder dog begge indenfor det, der kaldes; "det udvidede skulpturbegreb" og deler en optagethed af processuelle arbejdsmåder, hvor tilfældet ofte udkaster overraskende nye retninger for arbejdet med værkerne.
Udstillingen "Encuentros fortuitos vs. Tilfældige møder" viser to vidt forskellige verdner i dialog. Skulpturer og installationer i inviterende og konfronterende møder.


FOTOS FRA ÅBNINGEN >>  
INTERVIEW (Kunsten.nu)  >>

 17. august - 15. september
SHELTER
Den internationale kunstnersammenslutning Riimfaxe med gæsteudstillere: Steen Rasmussen, Lars Waldemar og Gabriele Walter 

 

 "Shelter" er temaet for årets RIIMFAXE udstilling. "Shelter" er et mangetydigt begreb; - shelter giver beskyttelse, et sted at overnatte, et ly for regn, et sted at skjule sig, et sted at hygge sig, et rum at søge beskyttelse i, et rum at søge tilflugt i, et sted for små dyr at yngle i, et sted for børn at gemme sig i....

Fra Riimfaxe deltager: Lotte Agger, Ole Akhøj, Anne Bjørn, Malone Dietrich, Tine Hind, Ann-Kerstina Nielsen, Karin Ohlsen (DE) og Matthias Oppermann (DE).


FOTOS FRA ÅBNINGEN >> 

 


 
27. april - 2. juni 2019
Draw A Line Then Cross It
Malte Fisker og Astrid Marie Christiansen

 

”Draw A Line Then Cross It”, er titlen på Malte Fiskers ogAstrid Marie Christiansens udstilling. Titlen refererer til de to kunsneres systematiske og konceptuelle praksisser hvor selvvalgte dogmer og regler følges stringent, meni processen på subtil vis bliver brudt og overskredet.


Værkerne på udstillingen er forenet via en konsekvent konceptuel mission, hvilket man fornemmer i deres underliggende geometri, såvelsom i kompositionens materielle lag. Lige linjer, krydsende striber, positiveog negative former er påført med matematisk præcision. Resultatet er konkreteformer der kropsliggøres i processen og som søger at organisere hvordan visanser rum og tid. Et fællestræk er de formede lærreder der ligger sig et stedimellem maleri og skulptur og sender hilsener til amerikanske kunstnere som Frank Stella og Ellsworth Kelly. 


FOTOS FRA ÅBNINGEN   >>
OMTALE - AOIB (Ikast Avis)  >> 

 9. marts - 22. april 2019
"Krydsfelt"
Bjarne W. Troelstrup og Jens Chr. Jensen

 

På udstillingen KRYDSFELT afsøger kunstnerne Bjarne W. Troelstrup og Jens Chr. Jensen de formelle interesser der går på tværs af deres forskellige kunstneriske udtryk og praksisser. På tværs af genrer og udtryk er de forenet i en fælles insisterende stræben efter enkle abstrakte former; - gerne med cirklen og linjen som det samlende formudtryk.

SE FOTOS FRA ÅBNINGEN:
Del I    >>
Del II   >> 
ARTIST TALK - 26. marts  >> 

 19. januar - 3. marts 2019
"Under dueblå Himmel"
Simon Grimm og Lilybeth Sebaldus

 

Det danske vejrs foranderlighed og årstidernes skiften spiller en væsentlig rolle i vor selvforståelse. Kunstnerne Simon Grimm og Lilybeth Sebaldus, præsenterer en udstilling, der kommer rundt om landskabet i al slags vejr, dag og nat året rundt og med en kronologi, der blander billederne fra årets gang. Vejret, farverne og det omskiftelige er udstillingens omdrejningspunkt. Gennem de udstillede landskabsmalerier søger de to kunstnere på forskellig vis finde en vej til, hvordan et landskab ser ud i dag.

SE FOTOS FRA ÅBNINGEN  >>

OMTALE:
KUNSTEN:NU - Ugens Kunstner Lilybeth Sebaldus  >> 

 


  

udstillinger 2018 


3. november - 9. december 2018
Det, der ikke bliver sagt
Else Duedahl, Ulla Gerd, Lene Juhler og Ulla Lampe


Udstillingen DET, DER IKKE BLIVER SAGT har som kunstnerisk koncept og metode "det usagte". Kunstnernes mål har været at undersøge hvordan det udmønter sig visuelt, når fire billedkunstnere med
vidt forskellige figurative og abstrakte formsprog i villet tavshed lader værker vandre mellem hinanden som inspiration for nye værker.


SE FOTOS FRA ÅBNINGEN  >>

 


 

 29. september - 28. oktober
De censurerede udstillinger"Til kanten" og "inside 2018"

SE - LIVE STREAMING fra INSIDE 2018,, lørdag d. 22. sept. kl. 11-17
På vores FB vil du finde link til streamingen/optagelsen  >>

INSIDE 2018 - Region Midtjyllands Censurerede Efterårsudstilling
Censorer: Billedkunstner Lisbeth Eugenie Christensen,
billedkunstner Martin Askholm og gallerist Jacob Bjørn

Disse 17 kunstnere fik antaget i alt 38 værker:
Jonna Birch Andersen, Birthe Sturm Andersen, Nirvi Bennich, Brædstrup, Lissy Edstoft Carlsen, Carl Peter Christensen, Philip Glazer, Jan Troelsen Harritsø, Joachim Bøgedal Jensen, Frida Kromose, Ulla Lindegaard Laier, Ida Marie Lebech, Birte Mølgaard, Signe Fink Nørgaard, Inger Odgaard, Anneline Schjødt Pedersen, Jytte Schultz, Aase Højgaard Svendsen


Den censurerede fotoudstilling TIL KANTEN
Censorer: Fotograferne Jan Grarup, Claus Peuckert og Ragne Sigmond

Disse 18 fotografer fik antaget værker til udstilling:
Steen Rasmussen, Jakob Bødskov, Britta Egebjerg, Sten Giilsgaard, Mogens Bøggild Kristensen, Gert Christensen, Helle Bjørnebo Neidhardt, Jørgen Overgaard, Michael Franck Brøsch, Lars Erik Bräuner, Marianne Siff Kusk, Søren Danholm Andersen, Ole Klintebæk, Håkan Strand, Stefan Rink, Lars Moegreen, Lilian Stubbe, Else Marie Westergaard

Sponsor INSIDE 2018: Den Jyske Sparekasse, Ikast
Sponsorer TIL KANTEN: PIXUM og CLICK / Kreuzfeldt, Ikast

 


 

11. august - 16. september 2018
[ree-fleks]
Christina Augustesen, Renate Borgen, Hanne G.Grønlund, Hanne Helms,
Hanne Nielsen Kjærsgaard, Ninna Bohn Pedersen, MetteSandfær og Gitte Svendsen
(Kuratorer: Renate Borgen, Hanne Helms og Hanne Kjærsgaard Nielsen).


Udstillingen [ree-fleks] har som tematisk omdrejningspunkt begrebet spejling. Udstillingen præsenterer 8 samtidskunstnere der arbejder med forskellige medier og praksisser. De kommer omkring en række emner og ideer, som hos den enkelte kunstner er selve bevæggrunden for at virke og for at udtrykke sig visuelt. 

Støttet af:
STATENS KUNSTFOND
Grosserer F.L. Foghts Fond 

SE FOTOS FRA ÅBNINGEN (11. august)  >> 

 21. april - 3. juni 2018
"Vacant Potential" af Nour Fog og Anna Samsøe
"Støvkammer, Pulvermorgen" af Cilla Leitao

 
VACANT POTENTIAL
Nour Fog og Anna Samsøe præsenterer i udstillingen "Vacant Potential" en skulpturel lyd-installation. I et forsøg på at afdigitalisere lyd, har Nour og Anna produceret en serie keramik skulpturer, udformet til at forstærke ekko når lyde sendes igennem dem. Ud fra samme princip som ekkoet, der forplanter sig i det nærliggende materiale, vil digitale lyde formere sig i keramik-skulpturerne og i gentagelsen blive afdigitaliseret og akustisk igen.

STØVKAMMER, PULVERMORGEN
Cilla Leitao's udstilling "Støvkammer, Pulvermorgen", handler om tid og ting. Ting der ophober sig over tid. Ting der eroderer over tid og skaber grobunden for nye ting. Materialer som en måde at måle og forstå tid igennem. At være et materiale der befinder sig i et rum af tid. At være i et rum hvor tiden er gået i stå.  

Støttet af: STATENS KUNSTFOND

FOTOS FRA ÅBNINGEN   >>
FOTOS - UDSTILLINGEN  >>

 3. marts - 15. april 2018
INTEROBJECTS
Peter Rune Christiansen og Simon Lindhardt

Udstillingen forener de to kunstneres vidt forskellige udtryk og arbejdsmetoder, som er beslægtet indenfor det abstrakte maleri. Peter Rune Christiansens billeder er ekspressive og organiske. De er bygget op af et tykt lag materiale, der til tider er kastet på fladen, og de står i stærk kontrast til Simon Lindhardts nøje komponeret maleri, der består af skarpe linjer og rene overflader.

Begge kunstnere arbejder med kroppens tilstedeværelse og fravær på samme tid, og hvor den enes maleri tager fysisk form i sin materialitet, arbejder den anden med form og krop på et metafysisk plan.Interobjects skal blandt andet forståes som det "at forbinde" værker, og som det, "at entrere, eller træde ind i et objekt"..

OMTALER:
Interview - kunsten.nu (13. marts)  >>
Omtale: "Berlin er sagen for kunstnere" (6. marts) - AOH  >>
Billedserie - kopenhagen  >>

FOTOS FRA ÅBNINGEN  >> 

Støttet af: STATENS KUNSTFOND

 13. januar - 25. februar 2018
GEOMETRIC BEHAVIOUR
Milena Bonifacini (DK), Martha Clippinger (US), Jesper Dyrehauge (DK/Berlin), Elise Ferguson (US),
Katrine Hvid (DK), Douglas Melini (US), Bodil Nielsen (DK) og Gary Petersen (US).
Kurator: Katrine Hvid

 

"Geometric Behavior" viser værker af fire danske og fire New York kunstnere: Milena Bonifacini (DK), Martha Clippinger (US), Jesper Dyrehauge (DK/Berlin), Elise Ferguson (US), Katrine Hvid (DK), Douglas Melini (US), Bodil Nielsen (DK) og Gary Petersen (US). Udstillingens kurator er kunstneren Katrine Hvid og omdrejningspunktet for hendes udvælgelse af danske og amerikanske kunstnere har været at de alle på hver deres særegne måde arbejder med abstrakt maleri, der har udgangspunkt i den konkrete og geometriske tradition. Deres værker er på én gang stramt komponerede og virtuost fabulerende.


FOTOS FRA ÅBNINGEN  >>

OMTALER: 
Kulturspot >>
Kulturspot - Video  >>
AOH / Herning Folkeblad  >>
Kunsten.nu - Billeserie  >>
AOH /Herning Folkeblad - Statens Kunstfond præmiering >>
Århus Stiftstidense - Præmiering af kurator Katrine Hvid >>

Støttet af :
STATENS KUNSTFOND, Ege Fonden og Kulturelt Samråd Ikast-Brande Kommune

STATENS KUNSTFOND - LEGATUDVALGET FOR BILLEDKUNST: Præmiererer kurator Katrine Hvid 

 
udstillinger 2017


4. november - 10. december 2017
FUGLENE (Double Fantasy II)
Christian Schmidt-Rasmussen og Sonja Lillebæk Christensen 

FOTOS FRA ÅBNINGEN  >>

OMTALER:
Interview KUNSTEN.NU >>
Kulturspot - Michelle Skov: "Dit fugleperspektiv?" >>
Videoklip (ved Bjarne Eriksen) >>

 


 
23. september - 29. oktober
UDFORDRINGER
Kristian Devantier, Mischael Isling og Anne Munnecke  

FOTOS FRA ÅBNINGEN  >>  

12. august - 17. september
FLYTTE GRÆNSER / MOVING BORDERS
Den internationale kunstnersammenslutning RIIMFAXE 
Gæster: Bolatta Silis-Høegh og Malin Schønbeck

FOTOS FRA ÅBNINGEN  >> 

 22. april - 5. juni 
PARENTLESS
FLemming Rolighed

VIDEO SEKVENS (AOIB)  >>

FOTOS >> 

OMTALE  >> 

 


 

4. marts - 17. april
URO
Marie Bancks, Jeanette Hillig, Jakob Hunosøe og Thomas Søgaard Boström

FOTOS:
Billedserie - Kunsten.nu  >> 
FOTOS  >>

VIDEO ved Jakob Hunosøe  >> 

 14. januar - 26. februar 2017
NONPAREIL
Martin Askholm og Bodl Nielsen

FOTOS  >> 

 


 

Udstillinger 2016


INSIDE 2016
Region Midtjyllands Censurerede Efterårsudstillings
12. november - 4 december 2016


UDSTILLERE: Anne Lise Bugge Lund, Eva Dalby-Jakobsen, Anne-Marie Elmbak, Sidse Friis, Hanne Schmidt, Nirvi Bennich, Sanne Elm Nielsen, Lars Vestergård Nielsen, Doris Marager, Maja Landgren Germundsson, Jytte Schultz, Kirsten Barlit, Britta Haakonsson, Pia Hauge, Kamilla Jørgensen, Anneline Schjødt Pedersen, Susanne Aaes-Jørgensen, Maibritt Larsson, Maja Bøving, Anna Støttrup, Ulla Gerd og Tove Svane Kappel


FOTOS:
CENSURERING d. 5. nov. 2016  >>
FERNISERING d. 12. nov. 2016  >>

 24. september - 30. oktober 2016
ORD OG BILLEDE
Tanja Nellemann, Lise Harlev, Poul Pedersen, Camilla Nørgård, claus ejner, Lise Nørholm, Lasse Krog Møller, Christian Vind, Jacob Borges, Lene Adler Petersen, Henrik Have og Jytte Høy. Kuratorer: claues ejner og Lise Nørholm.

OMTALE:
Herning Folkeblad (AOH): "Udstilling åbnet med strækmarch og fejebakke", 26. sept. 2016

ANMELDELSE:
Jyllands Posten (ved Lars Svenholm): "Ord som motiv", 16. oktober 2016

FOTOS FRA ÅBNING 24. sept.  >>

UDSTILLINGSFOTOS  >>
  


 

13. august - 18. september 2016
EN SAMTALE MED VILHELM
Kristine Djurhuus, Kristina Kvalvik, Michala Norup, Kirsten Schauser og Susanne Schmidt-Nielsen

FOTOS FRA ÅBNINGEN  >> 

 30. april - 5. juni 2016
PAPER WORKS

Karin Birgitte Lund, Daniel Milan, Zven Balslev, Ole Sporring, Morten Schelde, Jasper Sebastian Stürup, Rune Elgaard. Rasmus Danø, Martin Askholm, Bjarne Werner Sørensen, Lars Grenaa, Claus Handgaard, Erika Severin, Gay Christensen, Lise Nørholm, Peter Callesen, Mikkel Olaf Eskildsen, Vibe Bredahl og Adam Saks..
Kuratorer: Gay Christensen og Martin Askholm

FOTOS  FRA ÅBNINGEN  >>

 5. marts - 24. april 2016
WHAT'S THE WORD I'M LOOKING FOR?
Svend-Allan Sørensen og Anders Bonnesen

OMTALE: "Fabler om sproget" - AOIB  >>
INTERVIEW: "Skriften har mange udgange" - Kunsten.nu  >>
FOTOS FRA ÅBNINGEN  >>

 16. januar - 28. februar 2016
KANT TIL KANT
Lisbeth Eugenie Christensen og Esben Klemann

OMTALER:
Ikast Avis/AOIB: "Knibske malerier og tung afspærring"  >>
Kunsten.nu (Billedserie)  >>
Kulturkanalen (TV indslag om udstillingen og Kunstpakhuset) >>
FOTOS FRA ÅBNINGEN  >>

 UDSTILLINGER 2015


7. november - 6. december 2015
IMPOSSIBLE SPACES - Lettres, Signes, Écritures
Louisa Marajo (FR), EGS (FIN) og Anders Reventlov (DK).

 

19. september - 25. oktober
EFTERKOMMERE
Gerda Thune Andersen, Julie Henriksen, Charlotte Grum, Pernelle Maegaard,
Nina Maria Kleivan, Christina Capetillo, Vibe Bredahl og Annette Skov 


14. august - 13. september 2015
SAFIR
Kunstnersammenslutningen RIIMFAXE med gæsteudstillere:
Ann Kerstina Nielsen, Anton Bröring og Parul Modna

 

25. april - 7. juni 2015
Krystalkugle 1949, Begyndelse 2015, Nulpunkt 1760
Kirsten Otzen Keck 

 
7. marts - 19. april 2015 
Sommerfuglerester 2
Erland Knudssøn Madsen 

 

17. januar - 1. marts 2015
NEGATIVES BEYOND THE GREEN 
Ismar Cirkiganic 

 UDSTILLINGER 2014 


1. november - 7. december 2014
HVASS&HANINBAL
Nan Na Hvass og Sofie Hannibal

4. - 26. oktober 2014
INSIDE 2014 - Region Midtjyllands Censurerede Efterårsudstilling
Censorer: Zven Balslev, Henrik Broch-Lips og Tijana Miskovic


15. august - 21. september 2014
RIIMFAXE 14 + 3
Den internationale kunstnersammenslutning RIIMFAXE og 3 gæsteudstillere: 
Tine Hind, Rolf-Maria Krückels (D) og Hans Jürgen Simon (D).

 

26. april - 9. jnui 2014 
FOLLOWING ETERNITY
Nina Wengel og Odey Curbelo


8. marts - 21. april 2014 

MOSTLY BLACK AND WHITE 
Grafiske værker af Jens Birkemose, Peter Linde Busk,Catrine Raben Davidsen, Kasper Eistrup, Jan S. Hansen, Per Kirkeby, John Kørner, Ian Mckeever (UK), Tal R, Alexander Tovborg  og Troels Wörsel.  
(Værker udført på det grafiske værksted Hostrup-Pedersen&Johansen).
Samt skulpturer i træ udført af Bjarne Winther Troelstrup.

 

18. januer - 2. marts 2014
WABI SABI
Rikke Stenholt, Mette Tømder og Thyge ThomasenUdstillinger 2013


5. oktober - 1. december 2013
KAST ET BLIK - Jesper Carlsen, Stephanie Donsø, Veronika Geiger,
Mie Mørkeberg, Tim Skinner (UK) og Mette Vangsgaard

16. august – 29. september 2013
POEM - Den internationale kunstnersammenslutning RIIMFAXE 

18. maj – 16. juni 2013   
COURT OF COMPLEXITY - Lene Desmentik og Peter Chr. Petersen


13. april – 12. maj 2013
OFF THE MAP - Karen Havskov Jensen og Klavs Weiss


23. februar – 7. april 2013 
RIV DETTE TEMPEL NED - Bjørn Nørgaard

Se videoklip.   >>


5. januar - 10. februar 2013
TAST-GUNDORF-KJÆR - Steffen Tast, Frode Gundorf Nielsen og Bruno Kjær  

udstillinger 2012

20. oktober - 9. december 2012
ØJEBLIKKET  -  Kirsten Schauser

22. september - 14. oktober  
INSIDE 2012 (Region Midtjyllands Censurerede Efterårsudstilling)

10. august – 9. september 2012
GUL -  Den internationale kunstnersammenslutning RIIMFAXE

2. juni – 1. juli 2012
EXPANDED FIELD  -  Lars Heiberg og Mikkel Niemann

28. april – 28. maj
NEW YORK CITY BLUES   -  Grace Graupe-Pillard (NYC/US), Robin Tewes (NYC/US), Jonna Pedersen og Bjørn Eriksen

24. marts - 22. april
ANACHRONISM  -  June Pilaiporn Pethrith

18. februar – 18. marts
NY REPUBLIK  -  Rasmus Danø, Søren Hüttel og Rasmus Lütken (DHL)

14. januar – 12. februar 2012
THINGS REMEMBERED, LOST AND FOUND  -  Maj Hasager og Rikke Flensberg

 
udstillinger 2011

26. november – 11. december 2011
NU ER DET NU - Udstilling med værker til KUNSTPAKHUSETs Sponsorkunstklub

22. oktober – 20. november 2011
CENTRE CHOC - Grafik fra Atelier Presse Papier (Québec, Canada)

17. september – 16. oktober 2011 
NERVE-CHASING - Lars Lundehave Hansen og Iben Toft Nørgård

12. august - 11. september 2011
ERINDRING - Den internationale kunstnersammenslutning RIIMFAXE
.

4. juni – 3. juli 2011
INQUIRY - Kirsten Rotbøll Lassen og Hanne Linde

30. april - 29. maj 2011
ULDBIKINI - Thorgej Steen Hansen, Hartmut Stockter og Zven Balslev

26. marts - 25. april 2011
ONESHOT (fotoudstilling kurateret af Jesper Elg, V1 Gallery) og
SØREN SOLKÆR STARBIRD (Selected works from CLOSER) 

18. februar - 20. marts 2011
HEDE - Beinta av Reyni, Linda Bjørnskov, Anna Odell og Anna Fro Vodder

8. januar - 13. februar 2011
APRÈS NOUS LE DÉLUGE - Peter Carlsen

UDSTILLINGER 2010

27. november - 12. december 2010
NU ER DET NU  -  Udstilling med værker til Kunstpakhusets Sponsorkunstklub

30. oktober - 21. november 2010
"INSIDE 2010"  -  Region Midtjyllands censurerede efterårsudstilling 2010

18. september - 17. oktober 2010
UKAST  -  VIA / Eva la Cour og Mie Lund Hansen

14. august - 12. september 2010
TIME - FOR WHAT  -  Den internationale kunstnersammenslutning RIIMFAXE

29. maj - 27. juni 2010
I HU  -  Anders Werdelin, Morten Tillitz og Kim Asbury

24. april - 24. maj 2010
KONSTRUKTIONER MED CIRKLER; SPIRALER OG LYS  -  Anne Damgaard

20. marts - 18. april 2010
DIREKT  -  Ulrik Heltoft og Marie Kølbæk Iversen

13. februar - 14. marts 2010
MAGI OG REALISME  -  Ludmilla Balfour, Anders Christian Pedersen, Carsten Svennson og José Vasconcellos

9. januar - 7. februar 2010
LØST & FAST -  Jan Torstenson og Ole Holm Larsen
   


Udstillinger 2009 

28. november - 13. december 2009
NU ER DET NU  -  Udstilling med værker til Kunstpakhusets Sponsorkunstklub

24. oktober - 22. november 2009
M  -  (Millennium, Anniversary, Lithuania)  - Laura Keblyté, Inga Liksaite, Aurelija Draugele, Agne Jonkute, Irma Lescinskaite, Tadas Vosylius og Zygimantas Augustinas

19. september - 18. oktober 2009   
THE WONDERFUL  - 
Maja Gade Christensen, Berit Dröse, Torunn Kjørsvik Haugan, Anders Reventlov Larsen og Jonas Palm

15. august - 13. september 2009
COUPLES  - 
Den internationale kunstnersammenslutning RIIMFAXE 

15. maj - 14. juni 2009
TAL OG KUNST  -  N. -C. Juhl Nielsens kunstindkøb til Partner Revision

28. marts - 03. maj 2009 
NU & DA  -  Jens Chr. Jensen


21. februar - 22. marts 2009
EXPANSION  -  Bjarne W. Troelstrup, Dorte Lausten og Jacob Noel

17. januar - 15. februar 2009
FOTO, STUMFILM OG MALERI  - 
Anna Sørensen, Ingrid Kathrine Villesen og Gitte Villlesen

UDSTILLINGER 2008

22. november - 6. december 2008
NU ER DET NU  -  Udstilling med værker til Sponsorkunstklubben 

25. oktober - 16. november 2008
INSIDE 08 - Region Midtjyllands Censurerede Efterårsudstilling 2008

13. september - 12. oktober 2008
THE HOLE  -  Flemming Rolighed  

9. august - 7. september 2008
REFLECTIONS - Den internationale kunstnersammenslutning RIIMFAXE

17. maj - 15. juni 2008
DE ELSKENDE OG BYENS GADER - Bjørn Eriksen og Jonna Pedersen 

19. april - 12. maj 2008
SÅDAN ER DET BAR? -  Andreas Schulenburg 

15. marts -  13. april 2008
HVIDT MØRKE  -  Frede Troelsen

16. februar - 9. marts 2008
KONKRET -  Helge Holmskov (1912- 1982)  

12. januar - 10. februar 2008
SÅ LÆNGE VI LER, LEVER VI -  Carla Thonsgaard, Lone Villaume, Marianne Tümmler,
Dorte Marcussen og Edel Bærskog