Aktuel udstilling

25. april - 7. juni  2015
KIRSTEN OTZEN KECK:
"Krystalkugle 1949, Begyndelse 2015,
Nulpunkt 1760"  
  >>       Læs

Her bor vi

KUNSTPAKHUSET / Lille Torv 5 (ved stationen) /
7430 Ikast / Tlf. 23 11 10 19 / info@kunstpakhuset.dk

Åbent: torsdag-søndag 12-16 / Entré: gratis

 

AKTUEL UDSTILLING 

25. april - 7. juni
"Krystalkugle 1949, Begyndelse 2015, Nulpunkt 1760"
Soloudstilling med KIRSTEN OTZEN KECK     Videoskulptur af Kirsten Otzen Keck: Krystalkugle 1949 (2013)Udstillingen "Krystalkugle 1949, Begyndelse 2015, Nulpunkt 1760" er en installation af stillbillede projektion, lyd, skulptur og collage af billedkunstneren Kirsten Otzen Keck. Udstillingen tager udgangspunkt i hendes videoskulptur "Krystalkugle" fra 2013 og forgrener sig i store billedcollager, lydoptagelser af samtaler og skulpturer med projektioner af stillbilleder. Udstillingen handler om steder og deres historier, og om begreber, der kan betegne en geografisk eller tidslig værdi; - nulpunkt, begyndelse, kerne, flade, cirkel og kugle.


Steder og deres historier
Kirsten Otzen Kecks kunstneriske arbejder er fortællinger om, at de rum og steder, man færdes i, er konkrete og forestillinger på samme tid. De historier, hun finder i stederne, handler ofte om, hvem der ejer retten til at fortælle historien. I de senere år har hun bl.a. benyttet residencies og specifikke steder som en del af værket og dets tilblivelse.Hun arbejder med fotocollage, tekst, samtaler og animationsvideo i værker og installationer, hvor skalaspring, modelrum, virkelige rum og fiktive rum fungerer i forhold til hinanden. I collagerne arbejder hun analogt og digitalt med prints, udklip, tegning og digital bearbejdning.


Krystalkugle
Hendes videoskulptur "Krystalkugle 1949" tager udgangspunkt i et magasinfoto fra 1949, der viser to mænd i samtale med en stor mørk krystalkugle mellem sig. De ses både konkret tilstede ved bordet "nu", og reflekteret i kuglens mørke glas, som en version af sig selv i et abstrakt fremtidigt sted. Deres stumme samtale genopfører Kirsten Otzen Keck sammen med forskellige mennesker, som kan høres i lydspor i udstillingen.I tiden efter anden verdenskrig skulle verden genopbygges, og magasinfotos fra den tid viser fjerne eksotiske egne, der fotograferes, måles og domesticeres. I fortsættelsen af denne proces, hvor kloden efterhånden skrumper, sidder to personer inde i en krystalkugle og taler om det sted de er.


Begyndelse
I hendes nyeste video-installation "Begyndelse 2015", har hun taget fotos i Athen af opbygningen af pressens scenografiske opsætninger fra parlamentsvalgsaftenen i januar 2015 og restaureringsarbejdet af de antikke udgravninger og teatre, der hvert år tiltrækker massevis af turister. Hertil kommer at hun har optaget samtaler med turister om restaureringen af de antikke sites. Disse samtaler blander sig bl.a. med billeder af de professionelle journalister i projektørlyset under optagelserne af reportager fra valgkampen.

At opmåle verden for at forstå den, at restaurere tidlige tiders rum, og at forestille sig det nye, der ikke er kommet endnu er gennemgående temaer i Kirsten Otzen Kecks værker. 


Biografi:
Kirsten Otzen Keck (f 1969) er uddannet på Gerrit Rietveld Academy of Art, Amsterdam, Holland (1993-98) og har udstillet adskillige steder i ind- og udland.
Hun har modtaget arbejdslegater fra Statens Kunstfond, samt præmiering af udstilling. Hun har deltaget i udstillinger som Skovsnogen Artspace, (2012), Terrain video -video på Kanten, Holstebro Museum og Musikteater (2012), Face a Face, Off Dak´art Biennalen, Senegal (2010), "21- Forårsudstillingen", Kunsthal Charlottenborg (2008) og "Mit sted/ et andet sted", Ringstedgalleriet (2010).


Yderligere information om Kirsten Otzen Keck: www.visualartist.dk    


Tak til Det Danske Institut i Athen, for arbejdsophold og stipendium, januar 2015.
Tak til Statens Kunstfond for projektstøtte.


KUNSTPAKHUSET udstillingsprogram er støttet af: 

 

Pressemeddelelse   /   Pressefotos   /   Fernisering