Aktuel udstilling 

13. aug - 18. sept. 2022
when the world becomes our body
Benjamin Skop og Amund Bentsen    
>>

 

Her bor vi

KUNSTPAKHUSET / Lille Torv 5 (ved stationen) /
7430 Ikast / Tlf. 23 11 10 19 / info@kunstpakhuset.dk

Åbent: torsdag-søndag 12-16 / Entré: gratis

 

Inside 2022


"INSIDE 2022" - Region Midtjyllands Censurerede Udstilling 
Deadline for tilmelding: 8. juni, kl. 24


KUNSTPAKHUSET, Lille Torv 5 (ved stationen), 7430 Ikast.

Censurering: Lørdag d. 11. juni 2022, kl. 11-17.
Censureringen er åben for publikum. Fri entré.

Udstillingsperiode: 18. juni -17. juli. 2022
Åbent: Torsdag-søndag 12-16.  Fri entré.


"INSIDE 2022" modtager værker til bedømmelse inden for kategorierne maleri, tegning, grafik, foto, video, mixed media, skulptur, installation og kunsthåndværk. Værkerne skal være udført inden for de seneste par år.
NB: Videoværker bedømmes af dommerneforud for den åbne censurering af tidsmæssige årsager. Evt. antagne videoværkervises dog ved censureringen.


Censorer
Gitte Svendsen, billedkunstner
Michael Isling, billedkunstner
Birgit Pedersen, formidlingsinspektør, ARoS

 

Tilmeldingsfrist
Tilmeldingsblanket kan kun rekvireres ved henvendelse til KUNSTPAKHUSET viamail eller telefon. Tilmeldingsblanket og gebyr skal være KUNSTPAKHUSET i hænde senest 8. juni 2022. Der er kun plads til et begrænset antal deltagere.Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet.


Betaling af gebyr

Gebyrfor tilmeldingsblanket, der giver ret til at indsende max. 5 værker inden for samme kategori, er 300 kroner. Tilmeldingsgebyret skal indbetales samtidig med indsendelse af tilmeldingsblanketten. Betaling af tilmeldingsgebyr skal ske til KUNSTPAKHUSETs konto i Handelsbanken,Ikast: konto nr. 7641 - 1014210 eller MobilePay 94 99 88.Mærk venligst indbetalingen med navn og adresse.


Personlig indlevering af værker
Værker kan indleveres personligt i KUNSTPAKHUSET, Lille Torv 5 (ved stationen), 7430 Ikast:
Fredag d.10. juni, kl. 17-19 eller lørdag d. 11. juni, kl. 8.00 - 9.30
Der udstedes kvittering for indleveringen af værker.


Antal værker
Der skal indleveres minimum 3 værker og maksimum 5 værker inden for sammekategori. Indleveres en såkaldt værkserie bedømmes hvert værk i serien som et selvstændigt værk. Der må gerne indleveres værker i flere kategorier - men i så fald på en ny tilmeldingsblanket.Der betales 300 kroner for hver tilmeldingsblanket.

 

Modtages ikke
Værker der tidligere har været antaget på en af følgende censurerede udstillinger modtages ikke: KE, KS, KP, Forårsudstillingen Charlottenborg og Nordkraft-udstillingen. 

 

Censureringen
Censureringen er åben for publikum og finder sted i KUNSTPAKHUSET, lørdag d. 11. juni, kl.11-17. Dørene åbnes for publikum kl. 10.30. Der vil være mulighed for at købe kaffe/the, snacks m.m. i JernbaneCafeen, der er beliggende ved siden af KUNSTPAKHUSET.

Alle indleverede værker skal være forsynet med tydelig navn og titel men ved selve censureringen skal kunstnerens navn og titlen være tildækket. 
Alle værker vises og bedømmes anonymt.

 

Udstillingen INSIDE 2022
Antagne værker hænges op / stilles op til udstilling den følgende weekend med åbning og fernisering lørdag d. 18. juni, kl. 15-17. 
KUNSTPAKHUSET forestår opsætning af udstillingen og udstillere kan ikke gøre krav gældende vedr. disponeringen og opsætningen af værker.

 

Præmiering
Ved ferniseringen lørdag d. 18. juni, kl. 15 præmieres to værker udvalgt af censurkomiteen:

●        Bedste værk, præmieres med 3000 kroner

●        Værk,der fortjener hædrende omtale

●        Publikumsprisen.
På udstillingens sidste dag (søndag d. 17. juli) uddeles Publikumsprisen.
Alle gæster i udstillingen har mulighed at deltage i afstemningen med én stemme hver.


Antagelse
Ved antagelse betales et gebyr på 50 kr. pr. værk. Antagne værker må ikke fjernes fra udstillingen, og ingen kan gøre krav gældende vedrørende ophængning.
OBS! Alle billeder/værker skal være klargjort til ophængning og udstilling.
Ved antagelse af værker til udstilling er du velkommen at medbringe visitkort til Kunstpakhuset. Disse placeres uden for udstillingen i vores bibliotek og signalrum.


Ikke-antagneværker
Ikke-antagneværker tages så vidt muligt med fra censureringen lørdag d. 11. juni 2022.
Ikke-antagneværker kan desuden afhentes i KUNSTPAKHUSET: mandag d. 13. juni og tirsdag d.14. juni, begge dage kl. 16 - 18.


Forsikring
Kunværker, der er antaget, forsikres i udstillingsperioden. Fremsendes værkerne som fragt bør indsender selv tegne forsikring.

 

Salg og salgspriser
Salgspriser anføres på tilmeldingsblanketten. Er værket ikke til salg skal der sætte krydsi rubrikken "privateje". KUNSTPAKHUSET beregner sig 40 pct. af prisen ved salg på udstillingen.

 

Antagne / udstillede værker afhentes
De antagne værker kan afhentes søndag d. 17. juli, kl. 16-18. Samt mandag d.18. juli og tirsdag d.19. juli, begge dage kl. 16 - 18.

 

Ikke afhentede værker vil blive destrueret efter 1. september 2022, hvis ikke andet er aftalt.

 

BEMÆRK: Det er også muligt at deltage med fotografier på KUNSTPAKHUSETs censurerede udstilling
"TIL KANTEN" som kun antager fotografiske værker.

 

Har du spørgsmål vedr. deltagelsen eller tilmeldingen er du velkommen at kontakte os.

  

Kontaktpersoner
Bente Jensen, kunstnerisk leder, tlf. 23111019 - Mail: info@kunstpakhuset.dk / www.kunstpakhuset.dk
Arlette Larsen, sekretær, tlf. 27462080 - Mail: arlettelarsen@gmail.com