Aktuel udstilling 

26. sept. - 1. nov. 2020
"Living in a sci-fi future, just without all the cool sci-fi stuff" -
Arngrímur Borgthórsson, Maja Gade Christensen & Anne Skole Overgaard   
>>


AFLYST -  "INSIDE 2020"   >>
AFLYST - "TIL KANTEN"   >>

 

Her bor vi

KUNSTPAKHUSET / Lille Torv 5 (ved stationen) /
7430 Ikast / Tlf. 23 11 10 19 / info@kunstpakhuset.dk

Åbent: torsdag-søndag 12-16 / Entré: gratis

 

Inside 2020


AFLYSNING // UDSÆTTELSE AF INSIDE 2020 

Med den aktuelle usikre corona-situation er KUNSTPAKHUSET desværre nødsaget til udsætte/aflyse TIL KANTEN og INSIDE 2020; - årets to åbne censureringer og de tilknyttede udstillinger.

Det er vigtigt for os at af alle gældende restriktioner og sundhedsfaglige regler overholdes. Vi vurderer det vil være særdeles vanskeligt at overholde og kontrollere gældende restriktioner i de to censurerings-events, hvor mange forskellige mennesker fra mange forskellige lokaliteter mødes. Derfor aflysningen og udsættelsen. Vi håber at kunne vende stærkt tilbage med nye spændende censureringer i 2022.

Har du tilmeldt dig og indbetalt deltagergebyr til INSIDE eller TIL KANTEN da  kontakter vi dig. Eller du kan kontakte os mail: info@kunstpakhuset.dk
Vi refunderer naturligvis dit gebyr; - vi skal blot have oplyst hvorvidt det skal refunderes via netbank eller MobilePay. Og vi returnerer alle fremsendte fotos stilet til TIL KANTEN.

 REKVIRÉR TILMELDINGSBLANKET på mail: info@kunstpakhuset.dk eller tlf. 23111019
TILMELDINGSFRIST: 13. september


KUNSTPAKHUSET, Lille Torv 5 (ved stationen), 7430 Ikast.
Censurering: Lørdag d. 26. september 2020, kl. 11-17.
Censureringen er åben for publikum. Dørene åbnes kl. 10.30


Fernisering: Lørdag d. 3, oktober, kl. 15
Udstillingsperiode: 3. oktober - 1. november 2020
Åbent: Torsdag-søndag 12-16


"INSIDE 2020" modtager værker til bedømmelse inden for kategorierne maleri, tegning, grafik, foto, video, mixed media, skulptur, installation og kunsthåndværk. Værkerne skal være udført inden for de seneste par år. - NB: Videoværker bedømmes af dommerne forud for den åbne censurering af tidsmæssige årsager. Eventuelt antagne videoværker vises dog ved censureringen.

Censurkomiteen består af
Astrid Marie Christiansen, billedkunstner
Michael Isling, billedkunstner
Birgit Pedersen, museumsinspektør, AROS

Tilmeldingsfrist
Tilmeldingsblanket kan kun rekvireres ved henvendelse til KUNSTPAKHUSET via mail eller telefon. Tilmeldingsblanket og gebyr skal være KUNSTPAKHUSET i hænde senest 13. september 2020.
Der er kun plads til et begrænset antal deltagere. Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet.

Betaling

Gebyr for tilmeldingsblanket, der giver ret til at indsende max. 5 værker inden for samme kategori,
er 300 kroner.
Tilmeldingsgebyret skal indbetales samtidig med indsendelse af tilmeldingsblanketten.
Betaling af tilmeldingsgebyr skal ske til KUNSTPAKHUSETs konto nr. i
Handelsbanken, Ikast: 7641 - 1014210 eller MobilePay 94 99 88
Mærk venligst indbetalingen med navn og adresse.

Personlig indlevering af værker

Værker kan indleveres personligt i KUNSTPAKHUSET, Lille Torv 5 (ved stationen), 7430 Ikast:
- fredag d. 25. september, kl. 17-19 eller lørdag d. 26. september, kl. 8.00 - 9.30
Der udstedes kvittering for indleveringen af værker.

Antal værker
Der skal indleveres minimum 3 værker og maksimum 5 værker inden for samme kategori. Indleveres en såkaldt værkserie bedømmes hvert værk i serien som et selvstændigt værk.
Der må gerne indleveres værker i flere kategorier - men i så fald på en ny tilmeldingsblanket. Der betales 300 kroner for hver tilmeldingsblanket.

Modtages ikke
Værker der tidligere har været antaget på en af følgende censurerede udstillinger modtages / accepteres ikke: KE, KS, KP, Forårsudstillingen Charlottenborg og Nordkraft-udstillingen.

Censureringen
Censureringen der er åben for publikum finder sted i KUNSTPAKHUSET, lørdag d. 26. september, kl. 11-17. Dørene åbnes for publikum kl. 10.30. Der vil være mulighed for at købe kaffe/the, brød og frugt.

Alle indleverede værker skal være forsynet med tydelig navn og titel men ved selve censureringen skal kunstnerens navn og titlen være tildækket. Alle værker vises og bedømmes anonymt.

Udstillingen INSIDE 2020
Antagne værker hænges op/stilles op til udstilling den følgende weekend med åbning og fernisering lørdag d. 3. oktober, kl. 15-17
KUNSTPAKHUSET forestår opsætning af udstillingen og udstillere kan ikke gøre krav gældende vedr. disponeringen og opsætningen.

Præmiering
Ved ferniseringen lørdag d. 3. oktober præmieres to værker udvalgt af censurkomiteen:
● Bedste værk præmieres med 3000 kroner
● Værk, der fortjener hædrende omtale
● Publikumsprisen.
På udstillingens sidste dag (d. 1. november) uddeles Publikumsprisen.
Alle gæster i udstillingen har mulighed at deltage i afstemningen med én stemme hver.

Antagelse
Information om antagelse eller ikke-antagelse offentliggøres på KUNSTPAKHUSETs hjemmeside og FB-side mandag d. 28. september.
Ved antagelse betales et gebyr på 50 kr. pr. værk. Antagne værker må ikke fjernes fra udstillingen, og ingen kan gøre krav gældende vedrørende ophængning.
OBS! Alle billeder/værker skal være klargjort til ophængning og udstilling.
Ved antagelse af værker til udstilling er du velkommen at medbringe visitkort til Kunstpakhuset. Disse placeres uden for udstillingen i vores bibliotek og signalrum.

Ikke-antagne værker
Ikke-antagne værker tages så vidt muligt med fra censureringen lørdag d. 26. september 2020.
Ikke-antagne værker kan desuden afhentes i KUNSTPAKHUSET: mandag d. 2 november og
tirsdag d. 3. november, begge dage kl. 16 - 18. 

Forsikring
Kun værker, der er antaget, forsikres i udstillingsperioden. Fremsendes værkerne som fragt bør indsender selv tegne forsikring.

Salg og salgspriser
Salgspriser anføres på tilmeldingsblanketten. Er værket ikke til salg skal der sætte kryds i rubrikken "privateje". KUNSTPAKHUSET beregner sig 40 pct. af prisen ved salg på udstillingen.

Antagne/udstillede værker afhentes
De antagne værker kan afhentes søndag d. 1. november, kl. 16-18.
Samt mandag d. 2. november eller tirsdag d. 3. november, begge dage kl. 16 - 18.

Eller efter aftale i perioden 7. november - 6. december i KUNSTPAKHUSETs åbningstid.

Ikke afhentede værker vil blive destrueret efter 6. december, hvis andet ikke er aftalt.

 

BEMÆRK: Det er også muligt at deltage med fotografier på KUNSTPAKHUSETs censurerede udstilling "TIL KANTEN" som kun antager fotografiske værker, - se mere på menuen TIL KANTEN.


Har du spørgsmål vedr. deltagelsen eller tilmeldingen er du velkommen at kontakte os.

Kontaktpersoner
Bente Jensen, kunstnerisk leder, tlf. 23111019 - Mail: info@kunstpakhuset.dk / www.kunstpakhuset.dk
Arlette Larsen, sekretær, tlf. 27462080 - Mail: arlettelarsen@gmail.com